Regulament

REGULAMENT

Următoarele reguli trebuie respectate de către toţi participanţii  
 • Purtarea căştilor de protecţie este obligatorie pe toata perioada concursului;
 • Numărul de concurs trebuie fixat pe ghidonul bicicletei astfel încât să fie în permanenţă vizibil;
 • Vor fi permise numai bicicletele de tip mountain bike cu roţi de 26, 27.5 sau 29 în stare bună de funcţionare;
 • Toate bicicletele folosite în concurs trebuie propulsate doar prin forţa umană;
 • Aruncarea gunoiului în natură este strict interzisă;
 • Nu este permisă schimbarea bicicletei în timpul concursului;
 • Participanţii trebuie să treacă prin toate punctele de control stabilite;
 • Varsta se calculeaza in functie de anul nasterii;
 • Limita de timp în care trebuie parcurs traseul de 36 km (2 ture) este de 4 ore, iar cel de 54 km (3 ture) de 6 ore; în cazul traseului de 54 km (3 ture) timpul limită pentru începerea ultimului tur este 3 ore şi jumătate după startul concursului (după expirarea acestui timp limită participanţii nu vor fi lăsaţi să continue competiţia);
 • Toţi cicliştii Elite si Juniori legitimaţi (la Federaţia Româna de Ciclism, echivalent internaţional sau fostii sportivi legitimati in ultimii 2 ani), au voie să participe numai la cursa de 54 km (3 ture);
 • Trebuie respectate regulile de circulaţie pe drumurile publice acolo unde este cazul, de ex. pe porţiunile scurte de asfalt care fac parte din traseu;
 • Minorii vor participa in concurs doar cu acordul scris al părinţilor sau tutorilor;
 • În caz de neprezentare la start, descalificare sau abandon taxa de participare nu se returneazâ;
 • Marcajul concursului se va face cu banda de marcaj BikeXpert si cu vopsea rosie- sageti pentru indicarea directiei, banda de marcaj pentru confirmarea directiei – si X-uri pentru zonele interzise;
 • Organizatorul nu va raspunde in cazul in care in timpul concursului publicul deterioreaza sau saboteaza  marcajul;
 • Toţi participanţii trebuie să se comporte într-un spirit de „fair play” faţă de alţi concurenţi şi faţă de organizatori şi voluntari;
 • Organizatorul isi rezerva dreptul  de a modifica ptrezentul regulament pana cu 1 ora inainte de Start.
Nerespectarea oricăreia dintre regulile de mai sus atrage descalificarea din Maratonul Vinului   Se recomandă participanţilor să aibă cu ei următoarele:
 • Cel puţin 2 camere de schimb, o pompă, petice, scule, etc.
 • Unul sau două bidoane de apă (deja umplute)
 • Ochelari specifici ciclismului
 • Cremă de soare
 • Telefon mobil (în caz de urgenţă sau abandon)